Amning i praktiken


Det kan ta lite tid att lära sig

Amning är en konst som det kan ta lite tid att lära sig. Det finns förstföderskor som ammar utan problem från första försökstillfället, för andra kan det ta flera månader innan amningen fungerar.

Första amningstillfället är, om inget speciellt inträffar, i förlossningsrummet timmarna efter födelsen. Efter en stunds vila på mammas bröst är många barn aktiva och beredda att suga.

Den här stunden kan vara olika lång för olika barn. Några behöver bara en kort stund. Andra kan behöva hämta sig ett par timmar innan de visar att de är intresserade av att hitta bröstet. Den första amningen består av råmjölk, en gulaktig vätska, som är extremt näringsrik och lättsmält. Barn som läggs tidigt till bröstet är i allmänhet piggare och sugvilligare de första dagarna än andra barn.

Det friska fullgångna barnet behöver inget annat än råmjölk de första dagarna. Det kommer att gå ned 5-10 procent av födelsevikten, beroende på en normal vätskeförlust och på "fastan" innan den mogna bröstmjölkproduktionen kommit igång. Det brukar ta tre-fem dagar. Detta klarar det friska, fullgångna barnet bra eftersom det lagrat näring i kroppen. I undantagsfall kan det ta upp till två veckor.

Under de allra första dagarna efter förlossningen kan du behöva träna att lägga barnet rätt till bröstet. Det är viktigt att hitta en skön amningsställning. Många tycker det är bekvämast att sitta i en stol med en kudde under arm där barnet ligger. Andra föredrar att ligga. Oavsett om mamman sitter eller ligger ska barnet ligga nära, vänt mot mamman med hela kroppen. Placera barnets mun mitt framför bröstvårtan. Undvik att lyfta upp bröstet till barnet. Vänta sedan tills barnet gapar så stort att det får tag om en del av vårtgården, inte bara om bröstvårtan. Tvinga aldrig barnet till bröstet genom att "trycka" in bröstvårtan! Barnet vrider och vänder på huvudet ("rotar") och öppnar munnen stort. Tungan ligger nu i underkäken så att bröstet kan komma in ordentligt i barnets mun. Med hjälp av en vågrörelse med tungan pressar barnet ut mjölken. Rätt läge och rätt tag om bröstvårtan är en förutsättning för en lyckad amning. Fel teknik kan ge såriga bröstvårtor, mjölkstockning och för lite mjölkmängd som gör att barnet ökar dåligt i vikt.

Barnet behöver också lära sig amning i lugn och ro. Undvik att ge barnet napp innan amningen är väl etablerad. Utnyttja i stället barnets sugbehov för att stimulera mjölkproduktionen. Att suga på napp kräver en annan teknik än att suga på bröst. Att växla mellan de båda teknikerna kan ibland försvåra för barnet. Låt barnet själv bestämma hur ofta och hur länge det ska suga. I början är täta mål att föredra för att få igång mjölkproduktionen om barnet så önskar. Variationerna i hur ofta barn vill suga är stora. Några vill kanske bara ha bröstet fem-sex gånger om dygnet, andra femton-tjugo. Du behöver inte oroa dig för vare sig det ena eller det andra beteendet. Barnet tar den bröstmjölk det behöver och gör sig av med överflödet. Bröstmjölk binder inte fett. Ditt barn kan inte bli "övergött" av amning.

En del barn får i sig det mesta av mjölken under de första fem minuternas amning medan andra vill fortsätta att suga längre. I början av amningen kommer den "vattniga" mjölken som släcker törsten. Mot slutet kommer den feta, "grädden", som ger mycket näring och mättnadskänsla. Därför är det bra att barnet får suga tills det själv släpper bröstet eller somnar.

Många mammor undrar om barnet ska suga på bara det ena eller på båda brösten vid varje amningstillfälle. Med den kunskap man har i dag om mjölkproduktionen brukar man rekommendera att barnet får suga klart på det ena bröstet, det vill säga tills barnet släpper eller somnar. Därefter kan man erbjuda det andra bröstet. Om barnet inte vill ha det kan man börja med det bröstet nästa gång.

Amningen är, framför allt i början, en ganska lättstörd funktion som kan påverkas av olika faktorer i kvinnans omgivning. Oro, stress och nedstämdhet kan påverka mjölkproduktionen. Den ammande mamman behöver vila, uppmuntran, avlastning. Att hon får det under de första veckorna kan vara avgörande för den fortsatta amningen. Här har mannen/pappa ett ansvar. Han kan inte amma - men han kan faktiskt hjälpa till att hålla mjölkproduktionen igång. Många kvinnor behöver avskildhet under den första tidens amning - stängd dörr omhändertagna syskon, vetskap om att få vara ostörd. Bara några veckor senare, när amning är etablerad, kan hon amma var som helst, medan hon läser en saga för syskonen, talar i telefon, äter middag.

Ät rätt för amningens skull

Under amningen är det viktigt att äta rätt. Du behöver ungefär 500 kalorier mer om dagen än under graviditeten - och säkert har du inga problem att få i dig dem. Du gör av med dem under amningen, som för många kvinnor är ett effektivt sätt att gå ned i vikt efter förlossningen. Amningen gör dig hungrig och framför allt törstig. Vätskan som används till mjölkproduktionen måste ersättas. Du kommer säkert att märka att du vill dricka mer än vanligt. Ha gärna ett glas vatten intill dig för att dricka medan du ammar.

Mycket av det du äter går över i bröstmjölken och ibland kan barnet reagera med utslag eller magknip. Du kan äta vad du känner för under amningen, men ät med måtta. Om du tillfört något nytt i kosten och barnet reagerar är det förstås klokt att utesluta det under en tid. Det man kunnat konstatera är att vissa barn reagerar på kaffe, vissa på mjölk. Men det kan vara svårt att avgöra vad det är barnet inte tål. Alkohol och rökning är lika skadligt för barnet som för dig.

Ammande bebis

Skriv en kommentar

Om amning - Information för dig som ska amma