Att sluta amma


När är det dags att sluta amma?

Det är inte alltid så lätt att bestämma sig för att sluta amma. Om mamma och barn njutit av amningen kan det kännas tråkigt att sluta. Mammans tveksamhet kan göra att avvänjningen drar ut på tiden.

Många slutar för att de tror att bröstmjölken inte ar tillräckligt näringsrik, men det är den. Under andra halvåret kan bröstmjölken fortfarande vara basföda kompletterad med annan mat. Men det finns ingenting som säger att du måste ersätta amningen med annan mat, eller med välling, vid en viss tidpunkt.

Ofta är det roligt att börja tidigt med smakportioner. Det är spännande att mosa potatis eller banan och se hur babyn smaskar i sig ur sked. Men att ge barnet "riktig mat" behöver inte innebära att du slutar amma.

Enligt svensk statistik ammas mer än hälften av alla barn helt eller delvis när de är ett halvår gamla. Många slutar amma vid sju-åtta månader. I vår kultur finns inställningen att man inte "bör" amma barnet upp i ettårsåldern. Men det finns ingenting som tyder på att barn skulle bli modersbundna eller osjälvständiga av att ammas längre. Tvärtom. Den mamma som vill kan fortsätta med amningen långt efter ettårsdagen. Det finns kvinnor som väljer att amma barnet upp till två- treårsåldern. En stund vid bröstet är ett sätt att varva ned, att ha det gott tillsammans.

Successiv övergång

När du bestämt dig för att lägga ned amningen bör övergången ske successivt. Några barn fastnar genast för nya smaker och konsistenser. För andra kan det ta lång tid. Många mammor och barn tycker att morgon- och kvällsamning är en enkel vana som man kan fortsätta med trots att barnet övergått till annan mat under dagtid. Om du vill hålla kvar amningen ett par gånger om dygnet kan du behöva amma lite tätare vissa dagar, för att hålla igång mjölkproduktionen.

Pappan kan göra en viktig insats när det gäller att få barnet att övergå från bröstmjölk till annan mat. Mamma förknippas med bröstet och barnet kan vägra att acceptera annan mat som mamma erbjuder. Med pappa kan det gå lättare.

Liggande amning

Skriv en kommentar

Om amning - Information för dig som ska amma